© Karnice

DOŁĄCZ DO AKCJI "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

28 sie 2020

Projekt "POD BIAŁO-CZERWONĄ” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 

czytaj więcej

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

21 sie 2020

Od 1 września  do 30 listopada br. na terenie całego kraju prowadzone będzie badanie rolnicze jakim jest Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy, realizowany jest raz na dziesięć lat we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

czytaj więcej

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU NAUKI - KONTROLA

22 wrz 2020

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2020 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna).

Dotyczy również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie Gminy Karnice.

Ustawa Prawo oświatowe w art. 41 ust. 1 nakłada na gminy zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat. Rodzice  młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy
o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach,, pok. Nr 1 lub wysłać na adres urzędu ul. Nadmorska 7 , 72-343 Karnice lub drogą elektroniczną na adres ug@karnice.pl

 Więcej informacji pod numerem telefonu 913877225.


Wzór oświadczenia do pobrania

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW