© Karnice

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

23 wrz 2022

Pracownia pozarządowa z Koszalina zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach  centrum organizacji pozarządowych:

I. Bezpłatny webinar z księgowości dla organizacji; poprowadzi go ceniona specjalistka z tego tematu: Justyna Maćkowiak. Szkolenie będzie oparte o zagadnienia zgłoszone w formularzach zgłoszeniowych. KIEDY? 28.09 godz. 18.00; GDZIE? Platforma Clickmeeting (niezbędny dostęp do internetu, z telefonu, tabletu bądź komputera); rezerwacja miejsca: https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/.../register

 

czytaj więcej

DOŻYNKOWE SPOTKANIE Z TRADYCJĄ 2022

12 wrz 2022

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Karnice przebiegło przy sprzyjającej aurze pogodowej i pozytywnej atmosferze. Mieszkańcy i goście mogli degustować wiele wspaniałych potraw i podziwiać piękne stoiska przygotowane przez sołectwa. Na scenie wybrzmiały zarówno ludowe melodie jak też taneczne rytmy. Również podczas wieczornego koncertu zespołu Czerwone Gitary doskonale bawiło się wielu mieszkańców Naszej gminy i powiatu.

czytaj więcej

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU NAUKI

12 wrz 2022

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2022 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna).

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW