© Karnice

WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

07 paź 2021

Gmina Karnice ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa

czytaj więcej

ANKIETA DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI GKK

13 wrz 2021

Od ponad dziesięciu lat Gminny Klub Kultury w Karnicach prowadzi na terenie Gminy Karnice działalność kulturalną i sportową poprzez sieć 12 świetlic. Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w Karnicach zwraca się do Państwa z prośbą wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności GKK.

czytaj więcej

UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH W 2022 r.

18 paź 2021

W związku z trwającymi pracami nad Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie do dnia 12 listopada  2021 r. informacji o planowanej uprawie ww. roślin na obszarze danej gminy.

 

czytaj więcej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 paź 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej codziennej pracy. Niech źródłem satysfakcji będą dla Was liczne osiągnięcia i sukcesy Waszych wychowanków.

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW