© AZBEST - INFORMACJE DODATKOWE - Karnice

Od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski dotyczące  wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem: https://epue.armir.gov.pl

 


Komu może być udzielone wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych;
 • jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów azbestowych. Dotyczy ono dachów na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500m2 .

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025r. ,
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy, o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest .

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW