© Punkt konsultacyjny "CZYSTE POWIETRZE" - Karnice

Informujemy, że od 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy Karnice  uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" obsługiwany przez pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska.

Punkt czynny będzie we wtorki i w czwartki w godzinach 10:00 - 15:00

Informacja telefoniczna 91 38 77 222

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu  ,,Czyste Powietrze" oraz  jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze".

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW