© Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica - Karnice


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja polegała na modernizacji obecnego placu rekreacyjnego na miejsce spotkań mieszkańców . Plac zlokalizowany jest w niecce bo byłej żwirowni i od wielu lat służy jako miejsce spotkań o zasięgu lokalnym. Efektem modernizacji jest ponad 1000 m2 placu wraz drogą dojazdową o długości ponad 130 metrów z kostki betonowej. Modernizacja poprawiła funkcjonalność  i umożliwiła organizację większych wydarzeń. Plac posiada odwodnienie oraz oświetlenie ledowe. Gmina Karnice jako beneficjent pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskała wsparcie w wysokości 251 882 zł poprzez Lokalną Grupę Działania "Gryflandia" z siedzibą w Gryficach.
 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW