© Rada Gminy Karnice Kadencja 2010-2014 - Karnice
 1. Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Józef Frankowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Robert Janek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Władysław Bereżański
 5. Tomasz Chojnowski
 6. Roman Dąbrowski
 7. Andrzej Gutowski
 8. Marcin Kaliszan
 9. Jan Kolanek
 10. Bogdan Olejniczak
 11. Wiesława Saran
 12. Krzysztof Tyrpień
 13. Dariusz Mikulski
 14. Wiesław Szydlik

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW