© Karnice

SPIS ROLNY - WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

07 paź 2020

W ciągu pierwszego miesiąca trwającego spisu, tylko niewielka liczba rolników dokonała samodzielnie spisu przez Internet lub za pośrednictwem  infolinii (telefonicznie). W związku z powyższym wyjaśniamy, że zgodnie z założeniami organizacyjnymi PSR 2020, obowiązkową i priorytetową formą Spisu Rolnego jest samospis internetowy.

czytaj więcej

LOTERIA SPISOWA

05 paź 2020

Uprzejmie informujemy, że ruszyła LOTERIA SPISOWA do Powszechnego Spisu Rolnego  2020 - akcja skierowana do rolników, którzy samodzielnie spiszą się przez Internet. 

czytaj więcej

SPORT KLUCZEM DO ZDROWIA - EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

25 wrz 2020

"Sport kluczem do zdrowia" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

25 wrz 2020

UWAGA ! W dniu 25.09.2020 (piątek), w godz. 10:00 - 22:00 prognozowane są silne opady i burze w większości powiatów województwa zachodniopomorskiego. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h

czytaj więcej

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU NAUKI - KONTROLA

22 wrz 2020

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2020 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna).

Dotyczy również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie Gminy Karnice.

Ustawa Prawo oświatowe w art. 41 ust. 1 nakłada na gminy zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat. Rodzice  młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy
o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach,, pok. Nr 1 lub wysłać na adres urzędu ul. Nadmorska 7 , 72-343 Karnice lub drogą elektroniczną na adres ug@karnice.pl

 Więcej informacji pod numerem telefonu 913877225.


Wzór oświadczenia do pobrania

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW