© CZYSTE POWIETRZE - AKTUALNOŚCI - Karnice

 

 

 

 ::: MATERIAŁY INFORMACYJNE O PROGRAMIE :::

::: PUNKT KONSULTACYJNY :::


Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Karnice punkt konsultacyjno- informacyjny – stan na dzień 31.03.2023 r.

Gmina

Karnice

liczba złożonych wniosków [szt.]

42

liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

29

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

21

kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]

262097,83


Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Karnice punkt konsultacyjno- informacyjny – stan na dzień 31.12.2022r.

Gmina

Karnice

liczba złożonych wniosków [szt.]

41

liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

28

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

20

kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]

244097,83


Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Karnice punkt konsultacyjno- informacyjny – stan na dzień 30.09.2022r.

Gmina

Karnice

liczba złożonych wniosków [szt.]

41

liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]

26

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

16

kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]

211 097,83

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW