© Firma odbierająca odpady - Karnice

Usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w gminie Karnice świadczy firma:

ECO-SERWIS Roman Elminowski
Plac Zjednoczenia 4
72-320 Trzebiatów

NIP 8571711997

Biuro czynne w godzinach 7:30 -15:30
od poniedziałku do piątku


e-mail: biuro@eco-serwis.com.pl
tel/fax: 91 38 73 90


 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW