© Kultura - Karnice

Jednostką zajmującą się szerzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Karnice jest Gminny Klub Kultury . Mieści się On w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18 . Odbywające się tu wydarzenia mają na celu integrację społeczeństwa jego rozwój oraz zaangażowanie w życie kulturalne . Mają one bardzo duży zakres od wydarzeń sportowych po tematykę dnia codziennego organizowanie min : kiermaszy świątecznych, jaki dziedziny artystyczne ( wokalne, recytatorskie) tego typu działania mają też następstwa na wyższych szczeblach rozwoju kulturalnego powiatowego bądź wojewódzkiego. Cieszy się to powodzeniem gdyż z roku na rok wzrasta aktywność mieszkańców pod względem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez GKK. Do Klubu przynależą również świetlice wiejskie, w których pod nadzorem instruktorów również rozwija się życie kulturalne gdzie mieszkańcy oraz młodzież rozwijają swoje umiejętności, kształtują wzorce, wymieniają doświadczenia

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW