© Osiągnięte poziomy recyklingu - Karnice

Rok

Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia papieru metalu, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2013

11,44%

0,00%

70,30%

2013- Korekta

11,39%

0,00%

70,30%

2013- Korekta

11,39%

0,00%

119,52%

2014

46,60%

0,00%

84,80%

2015

48,50%

0,00%

64,70%

2015- Korekta

44,00%

0,00%

64,90%

2016

48,19%

0,00%

0% -nie składowano odpadów

2017

31,62%

100,00%

0,00%

2018

34,41%

100,00%

0,00%

2019

44,12%

100,00%

0,00%

2020

42,29%

100,00%

0,00%

2020. korekta

44,04%

 

100,00%

0,00%

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

 

 

2021

Poziom dopuszczalny/wymagany

 

Poziom osiągnięty przez gminę

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

35%

 

0%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

20%

 

27,87 %

 

 

2022

Poziom dopuszczalny/wymagany

 

Poziom osiągnięty przez gminę

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

35%

 

0%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

25%

 

26,41 %

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW