© Elektroodpady - Karnice

3. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy  Bochnia  jest odbierany w  systemie obwoźnych zbiórek organizowanych dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przez firmę  odbierającą odpady komunalne.

W 2018-2020  roku jest to firma PGK Kamień Pomorski ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski
http://pgkkamien.pl

       Informacje o terminach zbiorki dla poszczególnych miejscowości  są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu  oraz dostarczane do mieszkańców w formie papierowej /harmonogram wywozu/.

     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z  art.37  ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U 2015 poz.1688 ze zm.) „Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest kompletny, tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.”
 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW