© Elektroodpady - Karnice

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy  Karnice  jest odbierany w  systemie obwoźnych zbiórek organizowanych dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przez firmę  odbierającą odpady komunalne.  

W 2020-2022  roku jest to firma Eco-serwis  Roman Elminowski ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów

Informacje o terminach zbiorki dla poszczególnych miejscowości  są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu  oraz dostarczane do mieszkańców w formie papierowej /harmonogram wywozu/.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z  art.37  ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U 2015 poz.1688 ze zm.) "Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest kompletny, tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany."

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW