© Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czaplin Mały - Karnice

Budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej zlokalizowana w centralnym punkcie miejscowości jest zwieńczeniem wielu lat starań mieszkańców obiekt, który będzie miejscem spotkań mieszkańców. Dzięki realizacji operacji dzieci i młodzież mogą spotkać się po szkole i wspólnie odrabiać lekcję lub uczestniczyć w zajęciach artystyczno- teatralnych prowadzonych na świetlicy. Budynek składa się z sali głównej mieszczącej 65 osób. Użytkownicy mają jeszcze do dyspozycji łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnię oraz mały magazyn. Całość ogrzewana jest przez kotłownię spalającą eko-groszek w nowoczesnym piecu spełniającym wymogi klasy 5.
 
Koszt realizacji operacji wyniósł ok. 500 tys. zł, a Gmina Karnice jako beneficjent pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskała wsparcie w wysokości 286 980 zł. Roboty budowlane trwały ponad 6 miesięcy i wykonywane były przez Zakład Budowlano- Konserwatorski Bogdana Styranki z Trzebiatowa.
 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW