© Rada Gminy Karnice - kadencja 2014/2018 - Karnice
 1. Andrzej Przeździęk – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Robert Janek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Dariusz Mikulski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Magdalena Bąk
 5. Andrzej Gutowski
 6. Marcin Kaliszan
 7. Jan Kolanek
 8. Jerzy Kosiorowski
 9. Jan Lewicki
 10. Henryk Mruk
 11. Bogdan Olejniczak
 12. Władysław Pastuszek
 13. Wiesława Saran
 14. Stanisław Wolski
 15. Tadeusz Woźniak

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW