© Karnice

DEBATA NAD RAPRTEM O STANIE GMINY KARNICE

12 lip 2021

INFORMACJA

o debacie nad Raportem o stanie Gminy Karnice

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Karnice przedstawił Radzie Gminy Karnice Raport o stanie Gminy Karnice za rok 2020 - treść Raportu dostępna na stronie internetowej Gminy Karnice — www. karnice.pl , BIP Gminy Karnice - bip.karnice.pl oraz w Biurze Rady Gminy Karnice (Urząd Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7).

czytaj więcej

SZKOLENIA W ZODR BARZKOWICE

12 lip 2021

Szkolenia są skierowane dla wszystkich rolników, w szczególności dla tych którzy korzystali z PROW 2014- 2020 w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych, „Premia dla Młodych Rolników” i inne poddziałania. Szkolenie i wydanie zaświadczenia pozwoli rozliczyć się ze zobowiązania z ARiMR.

czytaj więcej

DOBRY START 300+

02 lip 2021

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje do realizacji rządowy program „Dobry start 300+”. Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW