© Odpady z działalności rolniczej - Karnice

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, tel. 91 579 19 20 - ZA OPŁATĄ
 2. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej 35, 71-005 Szczecin, przyjmuje ZA OPŁATĄ,  wytworzone w gospodarstwach rolnych odpady folii, sznurka i zużyte opony. Odpady przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.  Dostawę należy każdorazowo uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem. Informacje o pobieranych opłatach oraz uzgodnienia dostaw: mailowo pod adresem: szczecin@remondis.pl, lub telefonicznie: 091 431 08 42, 091 431 08 48.
 3. Zużyte opony: RECO-TRANS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Letnia 3, tel. 667 955 563 (oddział: ul. Piłsudskiego 24b, 72-300 Gryfice) -  ZA OPŁATĄ

Celem przekazania wytworzonych odpadów należy skontaktować się z przedstawicielem ww. firm i uzgodnić formalności.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW