© Odpady z działalności rolniczej - Karnice

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, tel. 91 579 19 20 - ZA OPŁATĄ
   
 2. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej 35, 71-005 Szczecin, przyjmuje ZA OPŁATĄ,  wytworzone w gospodarstwach rolnych odpady folii, sznurka i zużyte opony. Odpady przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.  Dostawę należy każdorazowo uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem. Informacje o pobieranych opłatach oraz uzgodnienia dostaw: mailowo pod adresem: szczecin@remondis.pl, lub telefonicznie: 091 431 08 42, 091 431 08 48.
   
 3. Berti Spółka Jawna  Ryszarda Niewińska, Waldemar Niewiński, Mirosław Zając, Miła 1, 70-813 Szczecin, BDO 000012379, NIP 852-000-15-01 REGON 810033372, tel. 91 46 00 217, e-mail: biuro@berti.szczecin.pl - odbiór i utylizacja odpadów rolniczych tj. opakowania Big-Bag, sianokiszonka rolnicza, folia rolnicza czarno-biała oraz siatki i sznurki odpadowe. Powyższe odpady możemy odbierać bezpośrednio z terenu gospodarstw rolnych lub dostarczone na plac składowy firmy. Posiadamy doświadczenie w odbiorze surowców od gmin w ramach unijnej pomocy dla rolników administrowanej przez urzędy gminy. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Posiadamy wszelkie zezwolenia oraz wystawiamy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące recyklingu odpadów.
   
 4. Zużyte opony: RECO-TRANS Sp. z o.o., 63-100 Śrem, ul. Letnia 3, tel. 667 955 563 (oddział: ul. Piłsudskiego 24b, 72-300 Gryfice) -  ZA OPŁATĄ -  minimum logistyczne wynosi 5 ton opon

Celem przekazania wytworzonych odpadów należy skontaktować się z przedstawicielem ww. firm i uzgodnić formalności.

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW