© Budowa świetlicy w Lędzinie - Karnice

 

 

 

Cel operacji:

Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców obszaru kultywującego tradycję rybackiego na obszarach akwakultury.
 
Liczba stworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
Wartość projektu: 575 102,39 zł
w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 255 000,00 zł

Operacja polegała na budowie nowego obiektu, który będzie świetlicą wiejską. Wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Karnice (nr działki geodezyjnej 25/11 obręb Lędzin o powierzchni 8921 m2) obok istniejącego placu zabaw, który stanowi infrastrukturę towarzyszącą świetlicy.
Zakres rzeczowy operacji obejmował budowę budynku świetlicy o powierzchni ok. 120m2 z: salą główna, pomieszczeniem kuchni, toalet i kotłownią.
Parametry świetlicy dostosowano do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jako potencjalnych użytkowników, którzy brali czynny udział w konsultacjach dotyczących projektu technicznego. Świetlica służyć będzie mieszkańcom i turystom do zaspokajania potrzeb integracji i edukacji np. poprzez odwiedzenie wystawy poświęconej kulturze rybactwa. Miejsce takie jest niezbędne do propagowania kultury i podtrzymania tradycji lokalnych związanych z rybactwem i akwakulturą obszaru. Dotychczas miejscowość Lędzin nie posiadała takiego miejsca i realizacja operacji pozwoli na działalność miejsc spotkań mieszkańców.

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW