© CZYSTE POWIETRZE+ i CIEPŁE MIESZKANIE: MOŻLIWOŚCI WSPARCIA FINANSOWEGO - Karnice

Od 15 lipca 2022 r. funkcjonuje nowe rozwiązanie w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" - Prefinansowanie. To korzystna zmiana dla Beneficjentów o niższych dochodach, którzy uprawnieni są do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Modyfikacja Programu, wprowadzona z myślą o nowych Beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu "Czyste Powietrze", a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia.

Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w poziomie podwyższonym zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a w części najwyższej - z 69 do 79 tys. zł. Nowe rozwiązanie jest skierowane do Beneficjentów 2) i 3) części programu "Czyste Powietrze" (poziom podwyższony i najwyższy) i jest dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz termomodernizację budynku otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę części dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Beneficjent nie będzie musiał angażować w 100% środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia. 50% przyznanej kwoty dotacji w formie zaliczki, nawet przed rozpoczęciem robót, wpłynie na konto Wykonawcy, który realizuje prace. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że "z wyprzedzeniem" będzie można otrzymać aż do 50% przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z Wykonawcą. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia.

Forma dofinansowania z prefinansowaniem, to również wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (Części 2 Programu) - do 47 tys. zł i najwyższego poziomu dofinansowania (Części 3) - do 79 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI W PLIKU DO POBRANIA - TUTAJ


 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW