© Spotkanie z mieszkańcami w sprawie programu "Czyste powietrze" - Karnice

Wójt Gminy Karnice zaprasza mieszkańców gminy na kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach programu "Czyste powietrze". Spotkanie odbędzie się  27.04.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Lędzinie o godz. 12.00.

Wójt Gminy Karnice zaprasza mieszkańców gminy na kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach programu "Czyste powietrze". Spotkanie odbędzie się  27.04.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Lędzinie o godz. 12.00.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie "Czyste powietrze" będą mieli okazje uzyskać informacje od pracownika gminnego punktu konsultacyjnego. Spotkanie  nie wymaga rejestracji, każdy chętny będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

CZYSTE POWIETRZE" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Więcej informacji na temat programu można uzyskać:

Gminny Punkt Konsultacyjny
Urząd Gminy Karnice ul. Nadmorska 7,
72-343 Karnice Tel. 913877222
e-mail:anna.hoppe@karnice.pl
www.karnice.pl

WFOŚiGW w Szczecinie,
ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Infolinia Czyste Powietrze (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel.: 223404080)l

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW