© PRZYPOMNIENIE! - MONITOROWANIE PROJEKTU WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - Karnice

W związku ze zmianą procedury monitorowania projektu   „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" , informujemy o nowych terminach składania oświadczeń tj. do 30.06.2024 r. oraz do 30.06.2025 r. 

Gmina Karnice ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Karnice.

Formularze oświadczeń dostępne są  w sekretariacie UG Karnice oraz na stronie www.karnice.pl (poniżej)

Tel. 913877225 Sylwia Jankowska

Numer seryjny sprzętu znajduje się na pudełku i w umowie.

PLIKI DO POBRANIAWzór oświadczenia 1  Wzór oświadczenia 2   procedura

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW