© Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dreżewo - Karnice

 

Wójt Gminy Karnice ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dreżewo

1. Cel konsultacji: zebranie opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dreżewo

2.Termin konsultacji: od 5 do 18 lutego 2024 r.

3. Sposób przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii.

Projekt uchwały został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Karnice w zakładce sołectwa.

Pisemne opinie na załączonym formularzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy bądź wysłać na adres e-mail: ug@karnice.pl

Projekt uchwały

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW