© Karnice

Spełnianie obowiązku nauki

26 wrz 2018

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2018 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna).

czytaj więcej

ZODR BARZKOWICE PROPONUJE

24 wrz 2018

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje operację pt. „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych”.

czytaj więcej

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ ODWOŁANE

17 wrz 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszeniem "Przyjazne Karnice" informuje, że spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską, zaplanowane na 27 września 2018r. NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH

czytaj więcej

CZYSTE POWIETRZE – SPOTKANIA W GMINACH

12 wrz 2018

Od 4 września 2018 r. resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW