© RFRD - Karnice

Zadanie polegało na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni z brukowca na odcinku 850 mb. Wykonano poszerzenie drogi wraz z mijankami i zjazdami na posesję. Dokonano korekty geometrii skrzyżowania, co znacznie poprawiło widoczność na nim. Wykonano nowy chodnik, który poprawił bezpieczeństwo pieszych. Prace trwały od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku i wykonane były przez firmę COLAS POLSKA. Dzięki przebudowie głównej drogi w miejscowości poprawiła się estetyka oraz rozwiązano wiele problemów, które od lat trapiła mieszkańców.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW