© MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Karnice

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dla kogo?
Pożyczkę na rozpoczęcie działalności mogą uzyskać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo znajdujące się wśród grup o trudnej sytuacji na rynku pracy. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy mogą uzyskać osoby, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ile?
Wartość Jednostkowej Pożyczki Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi do 90 333,80 PLN;
Okres spłaty do 84 miesięcy (w tym możliwość 12 miesięcznej karencji).

Wartość Jednostkowej Pożyczki na utworzenie miejsca pracy wynosi do 20 000,00 PLN;
Okres spłaty do 36 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

Na co?

 • Zakup środków trwałych;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • Kapitał obrotowy związany z realizacją inwestycji;
 • Inne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub utworzeniem miejsca pracy, na które zostało przyznane finansowanie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW