© ODZIEŻ SPECJALNA DLA STRAŻAKÓW OSP KARNICE - Karnice

Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski przekazał na ręce Komendanta Gminnego OSP Piotra Strojka 16 kompletów ubrań specjalnych. Specjalistyczna odzież typu Nomex trafiła do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach.

 

Na to zadanie Gmina Karnice uzyskała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40 000 złotych. Zakup umundurowania możliwy był również dzięki darowiźnie od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA w kwocie 19 000 zł., a potrzebny wkład własny w kwocie 8 200 zł pochodzi z budżetu Gminy Karnice.  „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to maksyma, która przyświeca każdemu strażakowi w codziennej służbie. Oby nowa odzież specjalna zawsze chroniła strażaków od zagrożeń i pozwalała szczęśliwie wracać z każdej akcji.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW