© PRZYPOMNIENIE! - MONITOROWANIE PROJEKTU WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - Karnice

Jak wynika z procedury monitorowania projektu „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" ,obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie co 6 miesięcy począwszy od dnia przekazania sprzętu oświadczeń o posiadaniu  sprzętu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu  (tj. do końca XII.2022r., VI.2023, XII.2023. Itd.)

Gmina Karnice ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Karnice.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności  złożenia oświadczenia w Urzędzie gminy do dnia 29.12.2023 r.

Formularze oświadczeń dostępne są  w sekretariacie UG Karnice oraz na stronie www.karnice.pl (poniżej)

Tel. 913877225 Sylwia Jankowska

Numer seryjny sprzętu znajduje się na pudełku i w umowie.


PLIKI DO POBRANIAWzór oświadczenia 1  Wzór oświadczenia 2  .:. Procedura

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW