© INFORMATOR - Karnice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach prezentuje informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób doznających i stosujących przemoc domową.

W celu zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga kompleksowych i długofalowych działań o szerokim zakresie. Jednym z takich działań, które wykonuje Powiat jest opracowanie Informatora zawierającego aktualne bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy.

INFORMATOR (PDF) DO POBRANIA TUTAJ

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW