© KONSULTACJE SPOŁECZNE - Karnice

Wójt Gminy Karnice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej miejscowości w obrębie geodezyjnym Dreżewo i ustalenia dla niej nazwy urzędowej.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/373/2022 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2022r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karnice Wójt Gminy Karnice informuje, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości Dreżewo na temat utworzenia nowej miejscowości w obrębie geodezyjnym Dreżewo i ustalenia dla niej nazwy urzędowej.

 • Konsultacje społeczne zostaną  przeprowadzone w terminie od dnia 24 lutego 2023r. do dnia 10 marca 2023r.
 • Mieszkańcy miejscowości Dreżewo mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej
 • Formularze ankiety konsultacyjnej będą dostępne w Urzędzie Gminy w Karnicach, u sołtysa wsi Dreżewo oraz zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karnice (www.bip.karnice.pl) i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Karnicach (www.karnice.pl).
 • Wypełnione formularze ankiet konsultacyjnych można składać w następujący sposób:
  • przesłać w formie podpisanego skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@karnice.pl,
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, w dniach i godzinach urzędowania; lub u sołtysa wsi Dreżewo;
 • w terminie do dnia 10 marca 2023r.
 • Konsultacje uznaje się ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
 • Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Karnicach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karnice (www.bip.karnice.pl) i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Karnicach (www.karnice.pl).

Zastępca Wójta Gminy Karnice
Sylwia Jankowska


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW