© ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE OD 1 STYCZNIA 2023 - Karnice

Ważne informacje dla osób chcących przeprowadzić termomodernizację domu lub wymienić piec. Od 1 stycznia zaszły zmiany w programie Czyste Powietrze.


Wraz z rozpoczęciem roku 2023 w Programie Czyste Powietrze wprowadzonych zostało kilka ważnych zmian. Aktualna sytuacja geopolityczna, wzrost cen paliw oraz postępująca inflacja oprócz głównego celu Programu czyli wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe spowodowały wprowadzenie kilku istotnych zmian. Najważniejszymi z nich są:

 1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.
 2. Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia.
 3. Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
 4. Przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności dofinansowania  przedsięwzięcia  w  związku   z   planowanym   finansowaniem   Programu  ze środków europejskich.
 5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach Programu obowiązujących od jego reformy wprowadzonej 15.05.2020 r. Jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie  na   wymianę   źródła   ciepła,   może   ubiegać   się   o   dodatkowe   środki na termomodernizację.
 6. Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ? 20mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.
 7. Od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej niż 20mg/m3 Zmiana prowadzona zostaje już obecnie w celu zapewnienia okresu przejściowego.
 8. Umożliwienie udzielania kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie.
 9. Zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/wfośigw/beneficjent, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla Beneficjentów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych oraz spełnieniu wszystkich wymogów finansowania UE.

Szczegółowe informacje o zmianach w Programie "Czyste Powietrze" dostępne są na stronie: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r oraz www.czystepowietrze.gov.pl . Więcej informacji można uzyskać także  w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym "Czyste Powietrze" znajdującym się w Urzędzie Gminy Karnice i pod numerem telefonu: 913877222.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW