© ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM - Karnice

Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. ze Szczecina  oferuje pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie i rozliczenie inwestycji realizowanych w 2023 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Zielona energia w gospodarstwie rolnym".

Działania dotyczą operacji "Modernizacja Gospodarstw Rolnych". W ramach podjętych decyzji będzie można uzyskać wsparcie na  instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem pozyskanej energii na potrzeby własnych gospodarstw rolnych.

Celem jakie przyświecają w ramach nowego obszaru F "Zielona energia w gospodarstwie rolnym":

 • Inwestycje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego z magazynami energii tzw. powerbanki.
 • Inwestycje mogą także obejmować system zarządzania energią z zainstalowaną pompą ciepła.
 • Instalacje wytworzą czystą energię z promieniowania słonecznego która zostanie przeznaczona do obsługi urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym.

Celem jest uniezależnienie gospodarstwa rolnego od energii wytwarzanej tradycyjnie i poprawę ogólnych warunków gospodarstw rolnych.

Wsparcie może obejmować:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW łącznie z powerbankiem czyli magazynem energii i systemem inteligentnego zarządzania energią;
 • zakupu pompy ciepła  pod warunkiem że pompa będzie integralną cześć instalacji produkującej energię.
 • koszty montażu instalacji
 • koszty ogólne takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za konsultacje, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, koszty kierowania robotami budowlanymi, koszty opłat za studia wykonalności, koszty opłat doradczych dot. zrównoważenia środowiskowego, koszty oprogramowania komputerowego i patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jakie dofinansowanie może otrzymać gospodarstwo rolne?

 • w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych dofinansowanie wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji
 • w przypadku pozostałych operacji 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F
nie może przekroczyć 150 tys. zł. udzielonej jednemu beneficjentowi.


Dane kontaktowe:
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2,  70-485 Szczecin
tel. 728 969 425


 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW