© INFORMATOR PCPR W GRYFICACH - Karnice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach prezentuje Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu gryfickiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie oraz realizujących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


DOKUMENT DO POBRANIA - PDF


 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW