© DEBATA NAD RAPRTEM O STANIE GMINY KARNICE - Karnice

INFORMACJA

o debacie nad Raportem o stanie Gminy Karnice

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Karnice przedstawił Radzie Gminy Karnice Raport o stanie Gminy Karnice za rok 2020 - treść Raportu dostępna na stronie internetowej Gminy Karnice — www. karnice.pl , BIP Gminy Karnice - bip.karnice.pl oraz w Biurze Rady Gminy Karnice (Urząd Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7).

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Karnice.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Karnice odbędzie się

22 lipca 2021 r.

 

W zwiazku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane

do 21 lipca 2021 r. (środa), do godz. 15:00

w Sekretariacie Urzędu Gminy Karnice przy ul. Nadmorskiej 7.

 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Karnice www. karnice.pl , BIP Urzędu Gminy bip.karnice.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy i Biurze Rady Gminy Karnice.

Raport o stanie gminy do pobrania

Formularz do pobrania

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW