© INFORMACJA WÓJTA GMINY KARNICE W SPRAWIE DOWOZÓW NA SZCZEPIENIA PRZECIW SARS-CoV-2 - Karnice

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina Karnice zapewni transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Osobami uprawnionymi do takiego transportu są:

– osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zgłoszenia potrzeby zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz informacje na ten temat można uzyskać od 15 stycznia 2021 r. w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Karnice pod numerem telefonu 785 600 577. Osoby, które będą chciały zgłosić potrzebę transportu muszą być już zarejestrowane do szczepienia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW