© SPIS ROLNY - WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW - Karnice

W ciągu pierwszego miesiąca trwającego spisu, tylko niewielka liczba rolników dokonała samodzielnie spisu przez Internet lub za pośrednictwem  infolinii (telefonicznie). W związku z powyższym wyjaśniamy, że zgodnie z założeniami organizacyjnymi PSR 2020, obowiązkową i priorytetową formą Spisu Rolnego jest samospis internetowy.

Gminne Biuro Spisowe w Karnicach przypomina, że w dniach  od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całym kraju, w tym gminie Karnice trwa Powszechny Spis Rolny 2020. 

Z informacji jakie zostały przekazane do Gminnych Biur Spisowych przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Szczecinie wynika, że w ciągu pierwszego miesiąca (wrzesień) trwającego spisu, tylko niewielka liczba rolników dokonała samodzielnie spisu przez Internet lub za pośrednictwem  infolinii (telefonicznie). W związku z powyższym wyjaśniamy, że zgodnie z założeniami organizacyjnymi PSR 2020, obowiązkową i priorytetową formą Spisu Rolnego jest samospis internetowy.

Mówi o tym  art.8a ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 oraz z 2020 r. poz. 1486), który reguluje wprost powyższą kwestię:

 • Art. 8a. 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy. 
 • 2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Pozostałe formy Spisu Rolnego tj. metoda kontaktu bezpośredniego (rachmistrz) i telefonicznego  są metodami uzupełniającymi.  Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy do rolników aby nie  zwlekali i jak najszybciej dokonali samospisu przez Internet. 

Od 1 października br. Główny Urząd Statystyczny wstrzymuje wywiady bezpośrednie rachmistrzów w ramach spisu rolnego w gospodarstwach rolnych z powodu wysokiego poziomu zachorowań na COVID i nie należy oczekiwać na wizytę rachmistrza w gospodarstwie rolnym. Czasu na samospisanie  jest coraz mniej a przewidziany do obsługi spisu rolnego na terenie gminy Karnice jeden rachmistrz nie będzie w stanie dokonać w ustawowym terminie spisu rolników zwlekających z samospisaniem  lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Dodatkowi informujemy, że ruszyła LOTERIA SPISOWA do Powszechnego Spisu Rolnego  2020 - akcja skierowana do rolników, którzy samodzielnie spiszą  się przez Internet. Wszelkie informacje o loterii są dostępne na specjalnej stronie: https://loteria.spisrolny.gov.pl


 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW