© BEZPŁATNA POMOC PRAWNA OD 10.08.2020 - Karnice

Od 10 sierpnia 2020 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich.

 Aby skorzystać z porady należy dokonać rejestracji:

Korzystających z nieodpłatnych porad prawnych obowiązują następujące zasady ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • do punktu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby zdrowe z osłoną na usta i nos – maseczka jednorazowa lub wielorazowa, a w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa – PRZYŁBICA,
 • czekając na wejście do punktu należy zachować dystans 2 m,
 • do punktu nie należy przynosić zbędnych rzeczy,
 • każda osoba korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów – długopis, notatnik.

Do pobrania:

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW