© ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE - Karnice

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

 

W związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) z dnia 06.09.2019 r. Urząd Gminy został zobligowany do utworzenia nowego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

80 9376 0001 2007 0010 5239 0011

Wpłat na nowe konto należy dokonywać od 1 stycznia 2020 roku

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW