© "GRYFLANDIA" ZAPRASZA NA SZKOLENIE - Karnice

Lokalna grupa działania "Gryflandia" zaprasza na bezpłatne szkolenie beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020,  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 1000  oraz rozwijania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 05.12.2019 r.

 

Miejsce szkolenia: Gminny Klub Kultury w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18
Początek szkolenia:  godz. 10:00.

Zakres szkolenia:

 • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.)
 • przygotowanie biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
 • zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,
 • stosowanie zasad konkurencyjności,
 • wniosek o płatność.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail: biuro@lgdgryflandia.pl  lub osobiste w biurze LGD "Gryflandia" ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice (budynek SANEPIDU) w godz. 830 - 1430.

Więcej informacji na stronie internetowej:www.lgdgryflandia.pl

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW