© Raport o Stanie Gminy Karnice za 2018 rok - Karnice

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Karnice przedstawił Radzie Gminy Karnice Raport o stanie Gminy Karnice za rok 2018.
W załączeniu prezentujemy wersję elektroniczną tego dokumentu.

 

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Karnice. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Karnice
odbędzie się 28 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do 27 czerwca 2019 r. (czwartek), do godz. 15:00
w Sekretariacie Urzędu Gminy Karnice przy ul. Nadmorskiej 7.


Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

1. Raport o Stanie Gminy Karnice za 2018 rok
2. Informacja o raporcie
3. Formularz zgłoszenia do debaty

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW