© Karnice

OGŁOSZENIE - ZAMKNIĘTA DROGA

07 gru 2018

W związku z remontem ulicy Kasztanowej i znajdującego się w jej części przepustu w miejscowości Karnice zaplanowanym w dniach od 10.12.2018r. do 22.12.2018r. nie będzie przejazdu do miejscowości Gocławice oraz na ul. Kasztanową Nr 2 i 4 w Karnicach.

czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE

26 lis 2018

W dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek)  o godz. 18:00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18 odbędzie się spotkanie w sprawie nowoprojektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Gazociąg jest realizowany w ramach Programu Baltic Pipe. Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

czytaj więcej

Spełnianie obowiązku nauki

06 lis 2018

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2018 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna). Dotyczy również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie Gminy Karnice.

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW