Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Struktura oragnizacyjna urzędu gminy

 

WÓJT GMINY

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

91 38 77 226

SEKRETARZ

Sekretarz Gminy;

kadry, oświata, archiwum zakładowe

Sylwia Jankowska

91 38 77 225

 

 

REFERAT PLANOWANIAI FINANSÓW

Skarbnik Gminy

Maria Błażkowska

 

9138  680 19

KSIĘGOWOŚĆ

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Maria Hałuszczak

 

 

9138  680 19

 

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Stawicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Aneta Iwińska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Maria Stefańska

PODATKI

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Marzena Wypyszewska

  

91 38 77 223

 

 

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Anna Wołodkiewicz

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Beata Kaczmarek

REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

SEKRETARIAT

Samodzielny referent

 

Sekretarka

Małgorzata Rudź

Katarzyna Krzymińska

91 38 77 220

ug@karnice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Dagmara Kozaczek

 

91 38 77 228

 

Zastępca Kierownika USC

Mirosława Stankiewicz

ROLNICTWO

 

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa

Andrzej Bień

 

91 38 77 224

 

 

 

91 38 77 227 

 

 

91 38 77 227  

 

91 38 77 224 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE,

BUDOWNICTWO, INWESTYCJE,DROGI

Młodszy referent. ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg

Grzegorz Smal

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Podinspektor ds. zamówień publicznych i decyzji środowiskowych

Radosław Borowy

NIERUCHOMOŚCI

GRUNTY

Inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Joanna Strojek

RADA GMINY

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

Mirosława Stankiewicz

 

91 38 77 228

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Inspektor ds. działalności gospodarczej

zezwolenia na alkohol

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

Andrzej Bień

91 38 77 224

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ŚRODKI POMOCOWE

Podinspektor ds. środków pomocowych

Maciej Emski

 

 

 

91 38 77 229

   

OBSŁUGA INFORMATYCZNA I PROMOCJA 

Informatyk 

Marek Brej

 

 

91 38 77 229

i

 

     

ODPADY KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Inspektor ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych

 

w/z Agnieszka Chmielecka

91 38 77 222