Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Azbest

Urząd Gminy Karnice planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice".
 
 
Niezbędnym elementem do starania się o środki finansowe z WFOŚiGW jest zebranie informacji od mieszkańców gminy o ilości i planowanych terminach usunięcia azbestu i wyrobach zawierających azbest oraz o lokalizacji nieruchomości, z których odpady będą usuwane.
 
Dofinansowaniu podlegać będą koszty demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

 
W związku z powyższym proszę o składanie przez mieszkańców Gminy Karnice wniosków o udzielenie dofinansowania na:
  1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  2. transport i utylizację zdjętego azbestu - dot. eternitu już zdjętego i złożonego na terenie nieruchomości
Jednocześnie informuję, że dofinansowaniu podlegać mogą tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związku wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2014 r
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 lub pod nr tel. (91) 387 72 24 
 
Wnioski do pobrania:
 
Na stronie WFOŚiGW w Szczecinie znaleźć można więcej informacji o programie usuwania abzestu oraz regulamin naboru wniosków