Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Oświata

Baza oświatowa Gminy Karnice, to dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum.

Do szkoły podstawowej w Cerkwicy oraz Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach, uczęszcza łącznie około sześciuset uczniów. Najmłodsi uczęszczają do punktu przedszkolnego znajdującego się w Cerkwicy oraz klasy „0” i sekcji pięciolatków działających w Karnicach i Cerkwicy.

Placówki oświatowe gminy cieszą się dobrą opinia wśród rodziców uczniów do nich uczęszczających. Kompleksowo wyposażone sale lekcyjne oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, gwarantuje wysoki poziom nauczania. Nauka w przyjaznym otoczeniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz pomocy naukowych przynosi efekty w postaci sukcesów w konkursach oraz olimpiadach tematycznych szczebla powiatowego, wojewódzkiego czy ogólnopolskiego.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (POKL Szpan), dodatkowo pozwala na organizację ciekawych zajęć pozalekcyjnych, kształtujących osobowość Młodego Człowieka.
E.W.