© Gospodarka odpadami - Karnice

Firma odbierająca odpady komunalne

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w gminie Karnice świadczy firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 2
72-400 Kamień Pomorski

http://pgkkamien.pl


Miejsca zagospodarowywania odpadów

Odbierane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zagospodarowywane są w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zarządzanym przez:

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30
72-200 Nowogard

www.czg.nowogard.pl

 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW