© ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU - Karnice

 

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
 31 GRUDNIA 2018r. (poniedziałek)

URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY
DO GODZ. 13:00

W tym dniu Wójt Gminy przyjmuje interesantów
 w godzinach 10:00 -13:00 ,

a Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów
 w godzinach 12:00 -13:00

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW