© KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE - Karnice

W dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek)  o godz. 18:00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18 odbędzie się spotkanie w sprawie nowoprojektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Gazociąg jest realizowany w ramach Programu Baltic Pipe. Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE

11 grudnia (wtorek) 2018r. godz. 18:00

Gminny Klub Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18

Organizator spotkania: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
 
Cel Konsultacji
Przekazanie informacji na temat projektowanego  gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym realizowanego w ramach Programu Baltic Pipe oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Baltic Pipe to inwestycja mająca na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Wybudowana infrastruktura umożliwi transport gazu ziemnego ze złóż w Norwegii na rynek duński i polski, a także do klientów z sąsiednich krajów.

Zakres prezentowanych informacji

 • Zakres i harmonogram projektu
 • Zasady udziału społeczeństwa
 • Stan prac projektowych
 • Najważniejsze rodzaje oddziaływań
 • Planowane i realizowane badania środowiskowe

Uczestnicy spotkania: Udział w konsultacjach jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Składanie pytań/wniosków
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu Baltic Pipe można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie: www.baltic-pipe.pl oraz kierując korespondencję na adres: komunikacja.poznan@gaz-system.pl  oraz na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań  z dopiskiem "Konsultacje Baltic Pipe".

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW