© SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ ODWOŁANE - Karnice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszeniem "Przyjazne Karnice" informuje, że spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską, zaplanowane na 27 września 2018r. NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH

 

O NOWYM TEMINIE SPOTKANIA POINFORMUJEMY WKRÓTCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszeniem "Przyjazne Karnice"  zaprasza na spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską w dniu 27 września 2018r. w sali Gminnego Klubu Kultury w Karnicach o godz. 18.00. Spotkanie przeznaczone  dla wszystkich mieszkańców w szczególności dla  rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników  służb pomocowych.

Zapraszamy!

Spotkanie obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in.: wagi negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych oraz tego, jakie wywierają one piętno na naszych dzieciach, przemocy, agresji, cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej.

Przed południem w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach Sędzia Anna Maria Wesołowska spotka się dwukrotnie z uczniami szkół - na tych spotkaniach poruszane będą tematy dotyczące wszelkich zagrożeń współczesnego świata i ich wpływie na życie młodego człowieka.

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW