© SZKOLENIE I KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIA RLGD POMORZA ZACHODNIEGO - Karnice

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020"STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POMORZA ZACHODNIEGO
zaprasza
mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020"
na szkolenie i konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 Termin szkolenia i konsultacji społecznych:
          12 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 13:00

 Miejsce szkolenia:
          Gminny Klub Kultury w Karnicach
          ul. Osiedlowa 18 (sala konferencyjna)

Dodatkowe informacje:
www.rlgdpz.pl, biuro@rlgdpz.pl

Telefon kontaktowy: 603 452 988

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW