Dziś jest: Sobota 18 listopada 2017, imieniny: Anieli i Romana

13-01-2017

USUWANIE AZBESTU W 2017 ROKU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił  konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach którego Gmina Karnice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Wójt Gminy Karnice planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karnice” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karnice”.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 19.01.2017 r. w Urzędzie Gminy Karnice ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, na formularzu wniosku, który można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać jako załącznik z tej strony.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod

nr tel. (91) 387 72 24 , tel. kom. 785 601 600

Wniosek na demontaż , transport i unieszkodliwienie do pobrania

Wniosek na transport i unieszkodliwienie do pobrania

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Karnice o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karnice” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Wójt Gminy Karnice może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.