© PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W OPS KARNICE - Karnice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach prowadzi poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Karnice. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy  proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 91 3856152


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Karnicach prowadzi PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

PSYCHOLOG Radosław Cieśluk


dla mieszkańców Gminy Karnice - w szczególności:

 • udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego na rzecz klientów pomocy społecznej - rodzinom w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższeniu umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania dalszej pracy z rodziną, prowadzenie działań wspomagających funkcjonowanie rodziny, 
 • prowadzenie konsultacji, poradnictwa dla osób, rodzin dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy, 
 • prowadzenie terapii z osobami (dorosłymi, dziećmi) dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie, 
 • prowadzenie wsparcia psychologicznego i terapii na rzecz osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy  proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 91 3856152
 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW