© NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE” - Karnice

Ruszył nabór wniosków w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą składać zgłoszenia do dnia 22 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Karnice ul. Nadmorska 7 w Karnicach.

Wójt Gminy Karnice informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE”, który zakłada poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem  Programu są:

 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy  wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
 • wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy .

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

 1. dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 2. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Zgłoszenie  CIEPŁE MIESZKANIE do pobrania

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW