© USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KARNICE - 2023 - Karnice

Gmina Karnice zakończyła realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice - 2023". W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 22,62 Mg.

Azbest usunięto łącznie z 10 nieruchomości w Karnicach, Paprotnie, Cerkwicy, Węgorzynie, Lędzinie, Czaplinie Wielkim, Dreżewie i Modlimowie. Realizacja powyższego zadania miała  na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy spowodowała eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach programu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na przedsięwzięcia związane z realizacją zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice - 2023".

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Karnice do udziału w kolejnych edycjach programu.

Więcej szczegółów na temat programu znajduje się na stronie:  https://wfos.szczecin.pl

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW